De nominerte for Årets grønne produksjon 2022

 

Årets grønne produksjon er en ny Gullruten-kategori i 2022 og deles ut til en produksjon som har tatt bevisste og beviselige grønne valg. Vi er stolte av å presentere de nominerte, som er valg ut av en jury sammensatt av personer med kompetanse på bærekraft og grønn kulturproduksjon og -arrangement.

Juryen trekker frem som grunnlag for nominasjon at:

 • Helthetlig tilnærming, hvor produksjonen har hatt en moden tilnærming som har prioritert tiltak for effekten er størst. Dette var også bakgrunnen for at nettopp denne produksjonen ble valgt, da dette var en produksjonstype som har vesentlige utslipp.
 • Bruk av klimakalkulator for å måle effekt og mot og brukes opp mot fremtidige produksjoner for å kunne bevise at utslipp har blitt redusert.
 • Det er vurdert som positivt at ambisjonen til produksjonen handlet om å 1. kutte hvor det teller, 2. fokus på å teste og lære 3. ha en overordnet ambisjon «inspirere alle som har en tilknytning til arrangementet til å ta mer bevisste valg under mesterskapet, men også at de tar med seg noe videre i sin hverdag og til sine respektive nasjoner».

Juryen trekker frem som grunnlag for nominasjon at:

 • Juryen ser det som positivt at det er valgt ut et fokusområde (gjenbruk) som kan engasjere både til kreativitet bak kamera og engasjere publikum!
 • Tydelig at produksjonen har vært bevisste på bærekraft og tenkt igjennom tiltak de kan gjøre.
 • Bra med helhetlig vurdering av alt fra kantineleverandør, til elektriske produksjonsbiler og sparkesykler. Det viser at produksjonen jobber innenfor nøkkelområder som transport, innkjøp og avfall.

Juryen trekker frem som grunnlag for nominasjonen:

 • Moden tilnærming med bruk av klimakalkulator, konkrete mål, helhetlig strategi og dokumenterte tiltak
 • Refleksjoner knyttet til utfordringer og håndtering
 • Fokus på å dele kunnskap med bransjen

Juryen trekker frem som grunnlag for nominasjonen:

 • En liten produksjon med engasjement bak kamera! Her har produksjonen på eget initiativ ønsket å gjøre det de kan for å aktivt ta grønne valg
 • Er innom relevante områder som avfall, mat, reiser og noe innkjøp
 • Deler eksempler på iverksatt tiltak hvor det kan være vesentligpåvirkning som f.eks kortreiste gjester og aktivt velge bort bruk av aggregat