Regler for Gullruten 2023

 

Påmelding til Gullruten 2023 åpner 14. desember 2022, og stenger 09. februar 2023 kl. 23:59. 

 

Gullruten 2023 gjelder for program med premiere på TV og/eller nett innenfor perioden 22. mars 2022 – til og med 19. mars 2023. 

Program eller episoder som blir ferdigstilt etter påmeldingsfristen 09. februar, kan ettersendes om det foreligger en skriftlig avtale med prosjektleder for Gullruten, Lena Eriksen Fjellstad – prosjektleder@gullruten.no. Dette forutsetter at bidraget er ferdigstilt tidsnok til at juryen kan gjøre en faglig vurdering.

 

Påmeldingsskjema må uansett være fylt ut innen påmeldingsfristen utløper.

 

Frist for sendedato på TV og/eller nett for episoder som kan meldes på til Gullruten 2023, er satt til 11. mai, forutsatt at premieren fant sted før 19. mars 2023.

 

Det er ansvarlig produsents eget ansvar at påmeldingsinformasjon og innsending av episode er riktig i henhold til de regler og kategorier som her er nevnt. Gullruten har rett til å avvise påmeldte bidrag dersom de ikke oppfyller kriteriene.

 

Gullruten 2023 er åpen for programmer som oppfyller følgende kriterier: Programmet må være distribuert/publisert i norske, nasjonale TV- og/eller nettmedier. Produksjonen må ha en ansvarlig redaktør og norsk hovedprodusent. Kriteriene utelukker private opplastinger.

 

En spesifikk sesong av en programserie kan bare meldes på ett år.

 

Enkeltstående program og programserier vil bli vurdert ut fra én innsendt episode.

Unntakene er program som faller inn under paraplytitler som for eksempel Brennpunkt og Vårt lille land.

 

Enkeltstående eksterne dokumentarer under en paraplytittel, kan meldes på av ansvarlig produsent, uten paraplytittelen.

Internproduserte dokumentarserier under paraplytittel fra NRK eller TV 2, kan melde på inntil 2 serier med paraplytittelen.

Eksternproduserte serier kan meldes på av ansvarlig produsent, men bruker da ikke paraplytittelen.

 

Programmet kan kun meldes på i én programkategori, i tillegg til «Beste skuespiller», «Beste birolle», ”Beste programleder – nyhet, sport eller aktualitet», «Beste programleder – reality og livsstil», «Beste programleder – underholdning», «Årets nye deltaker», «Årets kjendisdeltaker» eller «Årets nyskapning».

 

Det er produsenten/produksjonsselskapet som tildeles prisen. Unntakene er «Beste skuespiller», «Beste birolle», «Beste programleder – underholdning», «Beste programleder – nyhets, sport eller aktualitet», «Beste programleder – reality og livsstil», «Årets nye deltaker», «Årets kjendisdeltaker», «Publikumsprisen» og «Årets hederspris» som alle tildeles aktører. For disse prisene gjelder en nedre aldersgrense der aktøren må være født i 2007 eller tidligere.

 

Alle innsendte bidrag må være rettighetsklarert slik at TV 2, i forbindelse med Gullruten, vederlagsfritt kan vise korte utdrag eller klipp fra programmet. Klipp fra programmet må også kunne vises hos Gullrutens mediepartner i forbindelse med Gullruten, samt på Gullrutens egne plattformer.

 

Gullruten forbeholder seg retten til å foreta pre-juryeringer i kategorier med uvanlig stor påmelding. Gullruten har rett til å avvise påmeldte bidrag dersom de ikke oppfyller kriteriene. Gullruten har også rett til å flytte påmeldte bidrag til en annen mer passende kategori.

 

Produksjonsselskap som er medlem av Virke Produsentforeningen betaler en avgift pr. påmelding på kr. 1.900,-. Ikke-medlemmer betaler kr. 3600,- pr. påmelding.