Regler for Gullruten 2024

 

Påmelding til Gullruten 2024 åpner 2. januar 2024, og stenger 30. januar kl. 23:59.

 

 • Gullruten 2024 gjelder for program med premiere på TV og/eller nett innenfor perioden 20. mars 2023 – til og med 17. mars 2024. 

 

 • Gullruten 2024 er åpen for programmer som oppfyller følgende kriterier: Programmet må ha en norsk hovedprodusent, og være distribuert/publisert i norske, nasjonale TV- og/eller nettmedier med en ansvarlig redaktør. Kriteriene utelukker private opplastninger.En spesifikk sesong av en programserie kan bare meldes på ett år.

 

 • I enkeltstående program og programserier skal det sendes inn én episode. Programmet vil bli vurdert ut fra den innsendte episoden.

 

 • Program eller episoder som blir ferdigstilt etter påmeldingsfristen 30. januar, kan ettersendes om det foreligger en skriftlig avtale med prosjektleder for Gullruten, Lena Eriksen Fjellstad – prosjektleder@gullruten.no. Dette forutsetter at bidraget er ferdigstilt tidsnok til at juryen kan gjøre en faglig vurdering.

 

 • Påmeldingsskjema må uansett være fylt ut innen påmeldingsfristen utløper.

 

 • Frist for sendedato på TV og/eller nett for episoder som kan meldes på til Gullruten 2024, er satt til 3. mai, forutsatt at premieren fant sted før 17. mars 2024.

 

 • Det er ansvarlig produsents eget ansvar at påmeldingsinformasjon og innsending av episode er riktig i henhold til de regler og kategorier som her er nevnt. Gullruten har rett til å avvise påmeldte bidrag dersom de ikke oppfyller kriteriene.

 

 • Programmet kan kun meldes på i én programkategori, i tillegg til «Beste skuespiller hovedrolle drama», «Beste skuespiller birolle drama», «Beste skuespiller humor», «Beste programleder – reality, livsstil og aktualitet», «Beste programleder – underholdning», «Årets deltaker», «Årets nyskapning» eller «Årets grønne produksjon».

 

 • Det er produsenten/produksjonsselskapet som tildeles prisen. Unntakene er «Beste skuespiller hovedrolle drama», «Beste skuespiller birolle drama», «Beste skuespiller humor», «Beste programleder – underholdning», «Beste programleder – reality, livsstil og aktualitet», «Årets deltaker», «Publikumsprisen» og «Årets hederspris» som alle tildeles aktører. For disse prisene gjelder en nedre aldersgrense der aktøren må være født i 2008 eller tidligere.

 

 • Alle innsendte bidrag må være rettighetsklarert slik at TV 2, i forbindelse med Gullruten, vederlagsfritt kan vise korte utdrag eller klipp fra programmet. Klipp fra programmet må også kunne vises hos Gullrutens mediepartner i forbindelse med Gullruten, samt på Gullrutens egne plattformer.

 

 • Gullruten forbeholder seg retten til å foreta pre-juryeringer i kategorier med uvanlig stor påmelding. Gullruten har rett til å avvise påmeldte bidrag dersom de ikke oppfyller kriteriene. Gullruten har også rett til å flytte påmeldte bidrag til en annen mer passende kategori.

 

 • Produksjonsselskap som er medlem av Virke Produsentforeningen betaler en avgift pr. påmelding på kr. 1.900,-. Ikke-medlemmer betaler kr. 3600,- pr. påmelding.