Om Stiftelsen Gullruten

 

Stiftelsen Gullruten ble opprettet av Produsentforeningen i 1998, og samme år ble prisutdelingen vi i dag kjenner som Gullruten etablert.

Produsentforeningen gikk inn i Hovedorganisasjonen Virke i 2015 og skiftet navn til Virke Produsentforeningen. Virke Produsentforeningen organiserer uavhengige norske produksjonsselskaper innen tv-underholdning, tv-drama, dokumentar, spillefilm, animasjon, reklame og dataspill. Styret i Stiftelsen Gullruten oppnevnes av styret i Virke Produsentforeningen.

 

Gullruten er en produsentpris, og formålet med å etablere Gullruten var å heve prestisjen til norsk audiovisuelt innhold gjennom utdeling av priser til de beste produksjonene, stimulere til produksjon av audiovisuelle produksjoner av høy innholdsmessig, kunstnerisk og teknisk kvalitet, og å medvirke til å utvikle det uavhengige produksjonsmiljøet i Norge,gjennom å styrke samarbeidet mellom produksjonsmiljøet,  sendeselskapene og de øvrige oppdragsgiverne.

 

Siden 2009 har Gullruten vært utvidet med Gullrutens Fagpris, som er en egen prisutdeling som løfter fram de ulike fagfunksjonene bak kamera. Gullruten har to komiteer: Gullrutenkomiteen og Fagpriskomiteen.

 

Gullrutens styre inngår i Gullrutenkomiteen, sammen med kanalrepresentanter fra NRK, TV 2, Warner Bros Discovery, Viaplay og VGTV. I Fagpriskomiteen er de samme kanalene representert, og i tillegg består Fagpriskomiteen av oppnevnte representanter fra Filmforbundet og Dramatikerforbundet. Komiteene har ansvar for å fastsette kategorier, regelverk og jurymedlemmer. Gullrutenkomiteen utpeker vinner av Gullrutens Hederspris. Fagpriskomiteen utpeker vinner av Gullrutens Æresfagpris.

 

Gullruten samarbeider med Nordiske Mediedager, og har i alle år vært arrangert i Bergen rett etter Mediedagene.

 

Stiftelsen Gullruten inngår avtaler med kanal, venue og produksjonsselskap om visning, arrangering og produksjon av Gullruten. Disse avtalene inngås normalt for tre år om gangen. TV 2 har vært visningskanal siden starten, og arrangementet har hele veien vært holdt i Grieghallen. For inneværede treårsperiode er det Monster AS som er produksjonsselskap for Gullruten, i samarbeid med eventselskapet Playroom. Produksjonsselskapet utnevner prosjektleder for Gullruten.

TIDLIGERE HEDERSPRISVINNERE

2023 – Sidsel Wold

2022 – Anne-Kat. Hærland

2019 – NRK Dagsrevyen

2018 – Thomas Numme og Harald Rønneberg

2017 – Wenche Andersen

2016 – Anne Grosvold

2015 – Oddgeir Brauset

2014 – Hallvard Flatland

2013 – Trond-Viggo Torgersen

2012 – Odd Karstein Tveit

2011 – Karen Marie Ellefsen

2010 – Anette Hoff og Sossen Krohg

2009 – Bjørn Hansen

2008 – Geir Helljesen

2007 – Kjell Kristian Rike og Jon Herwig Carlsen

2006 – Ragnhild Sælthun Fjørtoft

2005 – Arne Scheie

2004 – Trond Kirkvaag

2003 – Dan Børge Akerø

2002 – Rolv Wesenlund

2001 – Pål Bang-Hansen

2000 – Hans Christian Alsvik

1999 – Ingrid Espelid Hovig

1998 – Erik Bye

 

Prisen ble ikke delt ut i 2020 eller 2021 på grunn av koronapandemien.