Beste programleder - underholdning

Thomas Seltzer for UXA - Thomas Seltzers Amerika

NRK for NRK