Beste programleder - underholdning

Harald Rønneberg for Helt Harald

PLAN-B for TV 2