Aleksander Sæterstøl fra Farmen Kjendis

Strix Televisjon for TV 2