Gullrutens styre

 

Virke Produsentforeningens styre utpeker styrets leder og styremedlemmer.

Åse Kringstad

Styreleder, Stiftelsen Gullruten

ase.kringstad@virke.no

Pål Sommer-Erichson

Styremedlem, Stiftelsen Gullruten

pal.sommer@strix.no

Kim Strømstad

Styremedlem, Stiftelsen Gullruten

kim.stromstad@fremantle.com

Anita Rehoff Larsen

Styremedlem, Stiftelsen Gullruten

anita@santogusant.no

Vibeke Ringen

Styremedlem, Stiftelsen Gullruten

vibeke.ringen@nordiskfilm.com

Elisabeth Oftebro

Varamedlem, Stiftelsen Gullruten

elisabeth.oftebro@fremantle.com

 

Lena Eriksen Fjellstad

Prosjektleder, Stiftelsen Gullruten

prosjektleder@gullruten.no