Gullrutens styre

 

Virke Produsentforeningens styre utpeker styrets leder og styremedlemmer.

Åse Kringstad

Styreleder, Stiftelsen Gullruten

ase.kringstad@virke.no

Pål Sommer-Erichson

Styremedlem, Stiftelsen Gullruten

pal.sommer@strix.no

Anita Rehoff Larsen

Styremedlem, Stiftelsen Gullruten

anita@santogusant.no

Vibeke Ringen

Styremedlem, Stiftelsen Gullruten

vibeke.ringen@nordiskfilm.com

Raymond Elveland

Styremedlem, Stiftelsen Gullruten

raymond.elveland@itv.com

Elisabeth Oftebro

Varamedlem, Stiftelsen Gullruten

elisabeth.oftebro@monstermail.no

 

Beate Sneve Larsen

Administrativ leder, Stiftelsen Gullruten

beate.sneve.larsen@virke.no

Lena Eriksen Fjellstad

Prosjektleder, Stiftelsen Gullruten

prosjektleder@gullruten.no