Spørsmål og svar

 

 

Her har vi samlet de mest stilte spørsmålene om Gullruten.

 

Påmelding

Det kan variere veldig. Her er to eksempler:

 

Et program kan meldes på i en programkategori, som for eksempel i Beste humorprogram. Er det en humorserie så kan inntil 2 skuespillere og inntil 2 biroller fra programmet også meldes på. Oppfyller humorserien kriteriene til Årets nyskapning, så kan den også meldes på der. Her er det potensielt 6 påmeldinger.

 

Er det for eksempel et program som hører til i Beste reality, så meldes den på der, i tillegg til Beste programleder – reality og livsstil og Årets nye deltaker eller Årets kjendisdeltaker. Det kan også meldes på i Årets nyskapning om programmet oppfyller kriteriene der. Her er det potensielt 4 påmeldinger.

Påmeldingsskjemaet er standard for alle programkategorier. En innsendelse av skjema gjelder for en påmelding til en kategori. Ønsker du å melde på til flere kategorier, så sender du inn samme skjema til du har fått meldt på det du ønsker.

Da trenger du bare å laste opp episoden en gang i påmeldingsskjema. Husk å skrive episodetittel både i filnavnet og i påmeldingsskjema slik at vi ser hvilken episode som skal gjelde.

Når du har sett at programmet ditt oppfyller kravene til påmelding, så sender du en mail til prosjektleder, prosjektleder@gullruten.no, så får du tilgang til påmeldingsskjema.

Alt av informasjon som gis til Gullruten gjennom påmelding skal være godkjent av ansvarlig produsent. Hvilken episode som skal meldes på, bestemmer dere i produksjonen, men det skal være godkjent av ansvarlig produsent.

Om episoden du ønsker å melde på ikke er ferdig tidsnok til påmeldingsfristen utgår, så kontakter du prosjektleder – prosjektleder@gullruten.no. Det er med skriftlig avtale du kan sende inn episoden senere om den vil være klar tidsnok til at juryen kan gjøre en god faglig vurdering av den. Det er denne vurderingen prosjektleder må ta.

Men husk at påmeldingsskjema må være sendt inn før fristen utgår.

Sørg for å ha alt av informasjon klart før du setter i gang med påmelding.

Ønsker du å endre innsendt episode, så må du også sende inn nytt påmeldingsskjema. Mye av informasjonen i påmeldingsskjema er basert på hvilken episode som sendes inn. Send mail til prosjektleder@gullruten.no om dette er tilfellet, eller om det er mindre endringer i påmeldingsskjema.

 

Det er dessverre ikke mulig å gjøre endringer etter påmeldingsfristen.

Etter at du har trykket på send-knappen i påmeldingsskjema, så skal du motta en kvittering med oppsummering av det påmeldte bidraget.

En episode som skal meldes på til Gullruten må være sendt på TV og/eller nett innen denne datoen. Det handler om at en episode som meldes på til Gullruten må være kjent for publikum.

 

Sendefrist på TV og/eller nett for episoder som kan meldes på til Gullruten 2023, er satt til 11. mai, forutsatt at premieren fant sted før 19. mars 2023.

Vi har sett det nødvendig å ha en begrensning på inntil 2 skuespillere, og 2 biroller, fra en produksjon.

Presse

Henvendelser kan rettes til både Prosjektleder og Styreleder, men det er Styreleder for Stiftelsen Gullruten som uttaler seg på vegne av Gullruten.

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Ta gjerne kontakt med:

Praktisk informasjon

Lena Eriksen Fjellstad

Prosjektleder Stiftelsen Gullruten

95 41 42 04

prosjektleder@gullruten.no

Presse

Åse Kringstad

Styreleder Stiftelsen Gullruten

47 31 42 47

ase.kringstad@virke.no