Regler for Gullrutens Fagpris

 

Påmelding til Gullrutens Fagpris 2023 åpner 14. desember 2022, og stenger 09. februar 2023 kl. 23:59. 

 

Fagprisen 2023 gjelder for program med premiere på TV og/eller nett innenfor perioden 22. mars 2022 – til og med 19. mars 2023. 

Program eller episoder som blir ferdigstilt etter påmeldingsfristen 09. februar, kan ettersendes om det foreligger en skriftlig avtale med prosjektleder for Gullruten, Lena Eriksen Fjellstad– prosjektleder@gullruten.no. Dette forutsetter at bidraget er ferdigstilt tidsnok til at juryen kan gjøre en faglig vurdering.

Påmeldingsskjema må uansett være fylt ut innen påmeldingsfristen utløper.

 

Frist for sendedato på TV og/eller nett for episoder som kan meldes på til Fagprisen 2023, er satt til 11. mai, forutsatt at premieren fant sted før 19. mars 2023.

 

Gullruten 2023 er åpen for programmer som oppfyller følgende kriterier: Programmet må være distribuert/publisert i norske, nasjonale TV- og/eller nettmedier. Produksjonen må ha en ansvarlig redaktør og norsk hovedprodusent. Kriteriene utelukker private opplastinger.

En spesifikk sesong av en programserie kan bare meldes på ett år.

 

Påmeldingen må sørge for at programmet viser fagpersonen / teamets arbeid på en representativ og tydelig måte. Dette skal spesifiseres i påmeldingsskjemaet, gjerne henvist med tidskoder.

Enkeltstående program og programserier vil bli vurdert ut fra én innsendt episode.  Unntaket gjelder «Beste grafisk design» og «Beste VFX». Se kategorier for mer utfyllende informasjon.

 

Gullrutens Fagpris tildeles en fagperson eller et team av fagpersoner som har utmerket seg i sitt fag.

Hvert produksjonsselskap og hver TV-kanal kan melde på inntil fire fagpersoner eller team per kategori. En fagperson/team kan være påmeldt for flere produksjoner innenfor samme år.

 

Alle innsendte bidrag må være rettighetsklarert slik at TV 2, i forbindelse med Gullruten, vederlagsfritt kan vise korte utdrag eller klipp fra programmet. Klipp fra programmet må også kunne vises hos Gullrutens mediepartner i forbindelse med Gullruten, samt på Gullrutens egne plattformer.

 

Fagpriskomiteen forbeholder seg retten til å stryke en kategori dersom det er for få påmeldte kandidater til å kunne gjøre en kvalifisert vurdering, eller å foreta en pre-juryering med uvanlig stor påmelding.

 

Produksjonsselskap som er medlem av Virke Produsentforeningen betaler en avgift pr. påmelding på kr. 1400,-, og Ikke-medlemmer betaler kr. 2700,- pr. påmelding.