Regler for Gullrutens Fagpris 2024

 

Påmelding til Gullrutens Fagpris 2024 åpner 2. januar 2024, og stenger 30. januar 2024 kl. 23:59.

 

 • Fagprisen 2024 gjelder for program med premiere på TV og/eller nett innenfor perioden 20. mars 2023 – til og med 17. mars 2024.

 

 • Gullruten 2024 er åpen for programmer som oppfyller følgende kriterier: Programmet må ha en norsk hovedprodusent, og være distribuert/publisert i norske, nasjonale TV- og/eller nettmedier med en ansvarlig redaktør. Kriteriene utelukker private opplastninger.

 

 • En spesifikk sesong av en programserie kan bare meldes på ett år.

 

 • Påmeldingen må sørge for at programmet viser fagpersonen/teamets arbeid på en representativ og tydelig måte. For noen kategorier skal dette spesifiseres i påmeldingsskjemaet, gjerne henvist med tidskoder.

 

 • I enkeltstående program og programserier skal det sendes inn én episode. Programmet vil bli vurdert ut fra den innsendte episoden. Unntaket gjelder «Beste grafisk design» og «Beste VFX». Se kategorier for utfyllende informasjon.

 

 • Gullrutens Fagpris tildeles en fagperson eller et team av fagpersoner som har utmerket seg i sitt fag.

 

 • Hvert produksjonsselskap og hver TV-kanal kan melde på inntil fire fagpersoner eller team per kategori. En fagperson/team kan være påmeldt for flere produksjoner innenfor samme år. Dersom det er flere en fire fagpersoner som er meldt på i samme påmelding, må de defineres som et team.

 

 • Program eller episoder som blir ferdigstilt etter påmeldingsfristen 30. januar, kan ettersendes om det foreligger en skriftlig avtale med prosjektleder for Gullruten, Lena Eriksen Fjellstad – prosjektleder@gullruten.no. Dette forutsetter at bidraget er ferdigstilt tidsnok til at juryen kan gjøre en faglig vurdering.
  Påmeldingsskjema må uansett være fylt ut innen påmeldingsfristen utløper.

 

 • Frist for sendedato på TV og/eller nett for episoder som kan meldes på til Fagprisen 2024, er satt til 3. mai forutsatt at premieren fant sted før 17. mars 2024.

 

 • Alle innsendte bidrag må være rettighetsklarert slik at TV 2, i forbindelse med Fagprisen, vederlagsfritt kan vise korte utdrag eller klipp fra programmet. Klipp fra programmet må også kunne vises hos Fagprisens mediepartner i forbindelse med Fagprisen, samt på Fagprisens egne plattformer.

 

 • Fagpriskomiteen forbeholder seg retten til å stryke en kategori dersom det er for få påmeldte kandidater til å kunne gjøre en kvalifisert vurdering, eller å foreta en pre-juryering med uvanlig stor påmelding. Fagpriskomiteen har rett til å avvise påmeldte bidrag dersom de ikke oppfyller kriteriene, eller flytte påmeldte bidrag til en annen mer passende kategori.

 

 • Produksjonsselskap som er medlem av Virke Produsentforeningen betaler en avgift pr. påmelding på kr. 1400,-, og Ikke-medlemmer betaler kr. 2700,- pr. påmelding.