Vil du melde på bidrag til Gullrutens Fagpris?

 

Gullruten 2022 er åpen for programmer som oppfyller blant annet disse kriteriene:

 

Programmet må være distribuert/publisert i norske, nasjonale TV- og/eller nettmedier.

Produksjonen må ha en ansvarlig redaktør og norsk hovedprodusent. Kriteriene utelukker private opplastinger.

Programmet må ha hatt premiere på TV og/eller nett innenfor perioden 22. mars 2021 – til og med 21. mars 2022. 

 

PÅMELDINGEN TIL GULLRUTENS FAGPRIS 2022 ER STENGT