Beste regi drama

Petter Næss for Lykkeland 2

Maipo Film for NRK