Beste VFX

Øyvind Veberg, Lars Peder Sørli og Ludvig Friberg m/team for Snøfall 2

NRK og Stardust Effects for NRK