Årets innovasjon

NEP Teknologi v/prosjekteier Jacob Larsson for NEP LLPS

NEP Norway for Viaplay og Warner Bros. Discovery