Beste produksjonsdesign/scenografi

Merete Bostrøm og Marius Winje Brustad for Snøfall 2

NRK for NRK