Beste foto enkamera - dokumentar

Karl Erik Brøndbo for Jakten på Tonetreet

Norsk Fjernsyn/Monday for NRK