Beste lydproduksjon

Jørn Dahl og Håkon Aarøen v/ lydteam for Stjernekamp

Monster for NRK