Beste lydproduksjon

Jørn Dahl og Håkon Aarøen m/ lydteam for Stjernekamp

Monster for NRK