Beste manus drama

Johan Fasting, Silje Storstein og Kristin Grue for Makta

Motlys og Novemberfilm for NRK