Hilde Jess, Kristian Arildset, Ole Hoksnes, Bente Lea Norås og Alex Reitan for Lindmo spesial

NRK for NRK