Beste originalmusikk

Ginge Anvik og Lise Sørensen Voldsdal for Jakten på Tonetreet

Norsk Fjernsyn/Monday for NRK