Beste lydproduksjon

Gaute Nistov og Håkon Aarøen m/lydteam for Spellemann 2021

NRK for NRK