Årets innovasjon

Eivind Halle, Svein Henning Skaga, Stian Kongsvik og Jens Cornelius Knudsen for Sentralisert arenaproduksjon

TV 2 for TV 2