Beste foto enkamera - reality

Christer Steffensen for Fiskerne

Mothership Entertainment for NRK