Anne Kjersti Goberg for Nøtteknekkeren

NRK for NRK