Gullrutens fagpriskomité

 

Komitéen er satt sammen av representanter fra de fire kringkasterne TV, NENT, NRK og Discovery Network Norway, samt representanter fra Virke Produsentforeningen, Filmforbundet og Dramatikerforbundet.

 

 

Åse Kringstad
Styreleder, Stiftelsen Gullruten
ase.kringstad@virke.no

Leif Holst Jensen
Komitéleder
leif@oslofilmfond.no

Synne Bolstad

Prosjektleder, Stiftelsen Gullruten

97 57 83 76

synne@gullruten.no

Tiina Suhonen
Norges Filmforbund
tiina@pisto.no

Steinar B. Stierneklar
Kanalrepresentant, Discovery Network Norway
steinar_stierneklar@discovery.com

Petter Rosenlund
Dramatikerforbundet
petter.rosenlund@online.no

Jonas Møller
Kanalrepresentant, NENT
jonas.moller@nentgroup.com

Nina Grann
Kanalrepresentant, NRK
nina.grann@nrk.no

Christer Hellen
Kanalrepresentant, TV 2
christer.hellen@tv2.no