Kategorier for Gullrutens Fagpris

 

En produksjon der produksjonsselskapet har tatt bevisste og beviselige grønne valg for å redusere produksjonens klimaavtrykk, og/eller bidratt til grønn innovasjon og nytenking i produksjon for å nå målene om en mer bærekraftig utvikling innen klima og miljø i bransjen. Ved påmelding til denne kategorien er begrunnelsen for bidraget svært viktig.

 

Påmeldte bidrag må kunne begrunnes ved aktivt grønne valg under produksjonen når det gjelder for eksempel: transport, energi, innkjøp, avfall, mat/drikke mv. Kan noe av dette tallfestes, vil det være til fordel.

Begrunnelsen kan vise hvor mye en har lyktes med å kutte utslipp av klimagasser, i forhold til sammenlignbare produksjoner, tidligere produksjon eller antatt utslipp om en ikke hadde gjennomført tiltak, mål i Co2e. Begrunnelsen kan også vise redusert bruk og kast/økt sirkularitet (tiltak for å redusere avfall, øke gjenbruk og redusere det totale fotavtrykket i produksjonen) – gjennom å synliggjøre tiltak som er gjort.

 

Ønsker du å legge ved dokumentasjon til påmeldingen, kan dette sendes til: prosjektleder@gullruten.no.

 

Juryen vil være sammensatt av personer med kompetanse på grønn kulturproduksjon og arrangement, og bærekraft.

Hedrer de som står for viktig innovasjon for bransjen. Det er tekniske, produksjonsmessige nyskapninger som kan bringe faget videre, som betyr noe for utviklingen i feltet.

 

Årets nyskapning i programkategorien får til de redaksjonelle nyskapningene, mens Årets innovasjon går til de mer bakenforliggende nyskapningene.

 

Det er Gullrutens fagpriskomité som velger nominerte og vinner til Årets innovasjon på basis av innkomne forslag og det som er produsert i året som gikk.

Æresfagprisen deles ut til den eller de som har vært med på å skape varige minner for tv-publikum. De har stått i spissen på sitt fagfelt i mange år, og delt av sin kunnskap til glede for kollegaer og publikum. Prisen kan knyttes opp mot konkrete prosjekter, men er først og fremst en pris for et langvarig bidrag.

 

Det er Gullrutens fagpriskomité som deler ut Æresfagprisen.

Foto enkamera av program tilhørende Gullruten-kategoriene dokumentarserie, TV-dokumentar, dokusåpe og aktualitetsprogram.

Foto enkamera av program tilhørende Gullruten-kategoriene reality, konkurransedrevet reality, underholdning, humor, livsstilsprogram og barne- og ungdomsprogram.

Alle enkeltprestasjoner som flerkamerafotograf innen fotofunksjoner på ulike flerkameraproduksjoner, som eventer, valgsendinger, større nasjonale begivenheter, direktesendte show, innsamlinger, konserter, teater, opera, musikaler, sportsarrangementer og underholdning/talk shows, musikkshow. Reality- og drone/spesialfotografer tilknyttet flerkameraproduksjoner kan meldes på her.

 

Spesifiser nøye arbeidet som skal vurderes, med begrunnelse, i påmeldingsskjemaet.

TV-drama og andre scripted produksjoner med to eller flere episoder.

Alle typer programkategorier. Påmelder sender inn en sammenklippet fil med designkonsept og eksempler, i tillegg til episoden slik den fremstår i sin helhet. Spesifiser arbeidet som skal vurderes i påmeldingsskjema. Link til opplastning av fil finner du også i påmeldingsskjema.

Klipp/redigering av program tilhørende Gullruten-kategoriene dokumentarserie, TV-dokumentar, dokusåpe og aktualitetsprogram.

TV-drama og andre scripted produksjoner med to eller flere episoder.

Klipp/redigering av program tilhørende Gullruten-kategoriene reality, konkurransedrevet reality, underholdning, humor, livsstilsprogram og barne- og ungdomsprogram.

Alle typer programkategorier. Spesifiser arbeidet som skal vurderes, med begrunnelse, i påmeldingsskjemaet.

I utgangspunktet alle typer programkategorier, men omfatter tradisjonelt enkameraproduksjoner som drama og dokumentar. Spesifiser arbeidet som skal vurderes, med begrunnelse, i påmeldingsskjemaet.

Alle typer live-TV produksjoner, tradisjonelt flerkameraproduksjoner, som for eksempel live show, konserter, teater, opera og musikaler. Spesifiser arbeidet som skal vurderes, med begrunnelse, i påmeldingsskjemaet.

Alle typer programkategorier. Spesifiser arbeidet som skal vurderes, med begrunnelse, i påmeldingsskjemaet.

TV-drama og andre scripted produksjoner med to eller flere episoder.

Ved påmelding til denne kategorien skal både episode og skriftlig manus brukt til episoden sendes inn til vurdering. Episode lastes inn som vanlig via link i påmeldingen, og ønsket versjon av manus sendes som PDF til prosjektleder synne@gullruten.no. Det er forfatter og produsent som bestemmer hvilken versjon av manuset som skal sendes inn.

Alle typer programkategorier. Spesifiser arbeidet som skal vurderes, med begrunnelse, i påmeldingsskjemaet.

Alle typer programkategorier. Spesifiser arbeidet som skal vurderes, med begrunnelse, i påmeldingsskjemaet.

Regi enkamera av program tilhørende Gullruten-kategoriene dokumentarserie, TV-dokumentar, dokusåpe og aktualitetsprogram.

Regi enkamera av program tilhørende Gullruten-kategoriene reality, konkurransedrevet reality, underholdning, humor, livsstilsprogram og barne- og ungdomsprogram.

TV-drama og andre scripted produksjoner med to eller flere episoder.

Alle typer programkategorier. Spesifiser arbeidet som skal vurderes, med begrunnelse, i påmeldingsskjemaet.

Alle typer programkategorier. Spesifiser arbeidet som skal vurderes, med begrunnelse, i påmeldingsskjemaet.

Alle typer programkategorier. Et krav til innlevering av bidrag er et nedbrekk som viser før- og etterbilder, sammen med episoden slik den fremstår i sin helhet. Spesifiser arbeidet som er gjort i påmeldingsskjema. Link til opplastning av fil finner du også i påmeldingsskjema.