Informasjon om påmelding til Gullruten og Gullrutens Fagpris 2019

Konkurransen er i gang!

21. januar 2019

Gullruten og Gullrutens Fagpris 2019 er åpen for norskproduserte program publisert første gang på norsk TV i perioden 12. mars 2018 og 17. mars 2019

Påmeldingssystemet vil være tilgjengelig til og med 20. februar.  Program som ikke er ferdigstilt innen fristen 20. februar, men med sendestart senest 17. mars, kan få utvidet leveringsfrist etter skriftlig avtale med prosjektleder.

Påmelding skjer ved opplasting av bidrag til Gullrutens server hos Mediabank.com

Opplasting av bidrag (videofil) og utfylling av påmeldingsskjema gjøres samtidig. Vær nøyaktig med utfylling av påmeldingsskjema og få med all nødvendig info. Dersom et program meldes på i flere kategorier og det er samme episode som skal vurderes, er det bare nødvendig å laste opp fil én gang. Husk da å velge alle kategoriene påmeldingen skal gjelde for i påmeldingsskjemaet.

Produsentene har selv ansvar for å gjøre seg kjent med gjeldende REGLER OG KATEGORIER  ved påmelding.

 

Ofte stile spørsmål: 

Spørsmål:

Hvem kan melde på til Gullruten?

Svar:

Gullruten er åpen for TV-programmer produsert av norske produsenter, registrert i Brønnøysundregisteret. Produsent/produksjonsselskap melder selv på sine program. Det er ikke mulig for privatpersoner å melde på til Gullruten eller Fagprisen.

NB! Enkelte kategorier (f.eks. Beste programleder) har egne regler for påmelding,

Se REGLER OG KATEGORIER for nærmere informasjon.

______

Spørsmål:

Hvor mange bidrag kan jeg melde på?

Svar:

Til Gullruten er det ingen begrensinger for antall påmeldinger fra hvert selskap, men hvert program kan kun meldes på i én kategori, i tillegg til eventuelt Årets nyskapning. Det kan meldes på tre skuespillere fra samme serie i hver skuespiller-kategori. I kategorien Årets deltaker kan det meldes på en deltaker/et deltakerpar fra en serie. Programledere kan kun meldes på av TV-kanalene. I Fagpriskategoriene kan hver kanal og hvert produksjonsselskap melde på opptil fire fagpersoner hver per. kategori.

Dersom et program meldes på i flere kategorier og det er samme episode som vurderes, er det bare nødvendig å laste opp fil én gang, men husk å velge alle kategoriene påmeldingen skal gjelde for i  påmeldingsskjemaet.

______

Spørsmål:

Er det bare enkeltpersoner som kan meldes på til Fagprisen?

Svar:

Hovedregelen er at Fagprisen er en individuell pris. Men i kategorier hvor det er et team med fagpersoner som har jobbet tett/gjort samme jobb (f.eks. Beste regi flerkamera) kan hele teamet meldes på samlet. Vi oppfordrer likevel til at det velges ut en person som representerer teamet

______

Spørsmål:

Hvorfor er påmeldingsfristen før sendefristen? Hva gjør vi med program som har sendestart mellom 20. februar og 17. mars?

Svar:

Påmeldingsfristen er såpass tidlig for at juryene skal ha god nok tid til å gjøre en grundig vurdering. For program med senere sendestart en 20. februar, kan det etter skriftlig avtale med prosjektleder, sendes inn i etterkant.

______

Spørsmål:

Hvem betaler påmeldingsgebyr?

Svar:

Alle produksjonsselskap må betale påmeldingsgebyr. Påmeldingsgebyret gjelder per påmelding per kategori. Dersom samme program/episode meldes på i flere kategorier må det betales per påmelding. Medlemmer av Virke Produsentforeningen får 50% rabatt. Påmeldingsgebyr for TV-kanalene (NRK, TV 2, NENT og Discovery) dekkes av kanalbidraget.

_______

Spørsmål:

Hvordan får jeg tilgang på brukernavn og passord til Mediabank?

Svar:

Har du eller selskapet allerede en konto hos Mediabank, logger du inn på vanlig måte via på Mediabank.com. Har du ikke konto fra før, kan du enkelt og kostnadsfritt opprette en konto ved å sende e-post til support@mediabank.com.

Opplasting av bidrag (videofil) og utfylling av påmeldingsskjema gjøres samtidig. Vær nøyaktig med utfylling av påmeldingsskjema og få med all nødvendig informasjon.

______

Spørsmål:

Jeg har lastet opp bidrag, men har ikke fått kvittering på at det er mottatt. Hva gjør jeg?

Svar:

Ta kontakt med prosjektleder på synne@gullruten.no, så finner vi ut av det.

______

Spørsmål:

Jeg skal laste opp bidrag, men har ikke all nødvendig info til å fylle ut påmeldingsskjemaet.

Svar:

Da må du først ta kontakt med produsent eller en annen som har den nødvendige informasjonen. Hvilken info som er nødvendig finner du på hjelpesidene til Mediabank.

______

Spørsmål:

Når får vi vite hvem som er nominert?

Svar:

De nominerte offentliggjøres på presselansering fredag 5. april, på Edderkoppen Scene i Oslo.

______

Spørsmål:

Når er prisutdelingene?

Svar:

Gullruten arrangeres i Grieghallen i Bergen lørdag 11. mai, med påfølgende fest på Hotel Norge by Scandic.

Fagprisene deles ut på Edderkoppen tirsdag 30. april, med påfølgende bransjefest i samme lokaler.

______

Spørsmål:

Når og hvor kan jeg kjøpe billetter?

Svar:

Billetter til Gullruten i Grieghallen legges ut for salg kort tid etter presselanseringen på Edderkoppen 05. april.

Billettsystemet driftes av produksjonsselskapet Nordisk Film TV. Ønsker du å få beskjed når salget starter kan du sende en mail merket «Påminnelse om billettsalg» til gullruten@nordiskfilmtv.com.

Informasjon om fagprisen kan sendes til: synne@gullruten.no

Invitasjon til arrangementene sendes ut til produksjonsselskap og kanaler.

______

Sitter du med ubesvarte spørsmål kan du ta kontakt med prosjektleder: synne@gullruten.no