Gullruten skal dele ut rekordmange priser i år: – Må tilpasse oss utviklingen i bransjen

12. januar 2021

Gullruten og Gullrutens Fagpris 2021 er åpen for norskproduserte program distribuert/publisert norske, nasjonale TV-og/eller nettmedier i perioden 18. mars 2020 og 26. april 2021.

Nå med flere prisen enn noen gang: https://kampanje.com/medier/2021/01/gullruten-deler-ut-flere-priser/

Påmeldingssystemet vil være tilgjengelig fra og med 12. januar, til og med 26. januar. Program som ikke er ferdigstilt innen påmeldingsfristen 26. januar, kan få utvidet leveringsfrist etter skriftlig avtale med prosjektleder.

Påmeldingsskjema kan fås hos prosjektleder for Stiftelsen Gullruten, Synne Bolstad, synne@gullruten.no 

Opplasting av bidrag (videofil) og utfylling av påmeldingsskjema gjøres samtidig. Vær nøyaktig med utfylling av påmeldingsskjema og få med all nødvendig info. Dersom et program meldes på i flere kategorier og det er samme episode som skal vurderes, er det bare nødvendig å laste opp fil én gang. Husk da presisere dette i påmeldingsskjema.

Produsentene har selv ansvar for å gjøre seg kjent med gjeldende REGLER OG KATEGORIER  ved påmelding.

LYKKE TIL!