Beste dokusåpe

Villmarkas voktere

NRK for NRK

Få kommer tettere på ville dyr enn fotsoldatene i Statens naturoppsyn. I en serie på åtte episoder følger vi oppsynsfolkene på store og små oppdrag i norsk natur gjennom ett år.