Beste dokumentar- eller faktaserie

«Vårt lille land»

Produsert av TV2 for TV2

Tonje Steinsland og Gerhard Helskog møter mennesker som har svært ulike historier å fortelle. Historiene handler alle om barmhjertighet, håp og mot.