Beste lyddesign

Tormod Ringnes og Johan Pram, 22. juli

NRK for NRK