Gullruten

Tone «Gullet» Knudsen for Datoen

Monster for NRK

Tone Knutsen, Leif Hafnor og Jens Stoltenberg er født på nøyaktig samme dag: 16. mars 1959. Født inn i samme land og i samme tid, likevel skal livene deres ta helt ulike retninger. Bergenseren Tone Knutsen, skal i nesten 30 år av sitt liv ta seg av samfunnets utstøtte på Torget underjordiske toalett, en arbeidsplass hun selv beskriver som verdens beste. Menneskene hun møter der kaller henne ‘Gullet’, men selv kaller hun seg ‘Tone på do’.