Beste lydproduksjon

JØRN KRISTIAN DAHL, TOM ERIK ANDRESEN OG ØYSTEIN HALVORSEN V/TEAM

MONSTER OG NRK FOR NRK