Beste programleder - underholdning

Thomas Seltzer, UXA – Thomas Seltzers Amerika

NRK for NRK