Beste foto TV-drama

STIAN THILERT – 17

NRK FOR NRK