Årets Æresfagpris

Siw Järbyn

For sin innsats innenfor kostyme- og maske-faget