Beste klipp TV-drama

SILJE NORDSETH, MORTEN RØRVIG, PER-ERIK ERIKSEN OG MARTIN STOLTZ

GRENSELAND FOR TV 2