Beste manus TV-drama

Sara Johnsen, 22. juli

NRK for NRK