Beste regi - drama

Per Olav Sørensen «Kampen om tungtvannet»

Produsert av Filmkameratene for NRK