Beste regi - drama

Per-Olav Sørensen for Nobel

Monster for NRK