Beste regi TV-drama

Pål Sletaune, 22. juli

NRK for NRK