Beste foto TV-drama

Pål Bugge Haagenrud «Det tredje øye»

Rubicon TV, TV 2