Beste skuespiller

Øyvind Brandtzæg fra 22. juli

NRK for NRK