Beste dokumentar- eller faktaserie

Overeksponert

Produsert av NRK for NRK