Årets Æresfagpris

Åge Aune TV2

I en årrekke har årets prisvinner vist seg som en svært dyktig håndverker innen sitt fag. En person som har levert resultater i verdensklasse, og bidratt til å løfte TV-produksjon opp på et internasjonalt nivå. Vedkommende har vist en særdeles stor evne til å beholde roen selv i de mest stressende øyeblikk.

Vi snakker om en fagperson som har vist spesielt stor utholdensevne, og har vært villig til å jobbe døgnet rundt i uker av gangen når det har vært nødvendig. Tidvis har det sett ut som om ingenting kan stanse ham. Det var ikke gitt at det var TV-bransjen som ville bli hans fagfelt, men han har til fulle utnyttet sin bakgrunn fra tidligere yrkespraksis

Spesielt er det hans langvarige bidrag til utenriksjournalistikken som har gjort at han har merket seg ut.

Årets prisvinner har de siste femten årene jobbet i konfliktsoner over hele kloden.

Selv i de mest truende situasjoner har han evnet å levere de beste resultater, og blitt belønnet med en rekke nasjonale og internasjonale priser.

Prisvinneren har en veldig god evne til å formidle historier med bilder. Hans evne til å gjøre bildene levende, få med seg situasjonene og gi bildene en ekstra betydning er unikt. En måte å jobbe på som er til inspirasjon for alle innen dette fagfeltet.

Bildene han tok under angrepet på et hotell i Kabul der en norsk journalist ble drept – står igjen som en av mange viktige hendelser han har dokumentert.

Mens bomber og granater gikk av rundt ham fortsatte han å filme som så mange ganger før.

Så å si rett hjem fra fronten i Ukraina.