Beste manus - drama

Mette M. Bølstad og Stephen Uhlander for Nobel

Monster for NRK