L. Beste kvinnelige skuespiller

Maibritt Saerens «Kampen om tungtvannet»

Produsert av Filmkameratene for NRK