Beste dokumentar- eller faktaserie

«Lille Norge og stormaktene»

Produsert av Pandora film for NRK