Beste foto TV-drama

Lars Vestergaard for Mammon II

NRK for NRK