Beste foto - drama

Lars Vestergaard for Mammon II

NRK for NRK