Beste dokumentar- eller faktaserie

Krigens pris

Produsert av Flimmer film for TV 2